Stijn Sarneel

Stijn Sarneel

Informatiebeveiligings- en privacy specialist

Samen met ons team verzorgen wij o.a. trainingen, audits en ben ik Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij veel onderwijsorganisaties). Dagelijks worden wij vanuit onze onderwijsklanten bevraagd over nieuwe onderwijstoepassingen / applicaties en innovatie met de vraag hoe zich dat verhoudt tot o.a. de AVG.

In mijn advies en toezicht probeer ik altijd goed oog te houden voor de onderwijscontext in relatie tot de strekking van de regelgeving, om zo praktisch mogelijk onze opdrachtgevers verder te kunnen helpen. Daarbij zetten wij ook diverse IBP awareness-vergrotende technieken in (o.a. online leerlijn AVG voor onderwijs) zodat alle leerkrachten en ondersteunend personeel betrokken worden bij de IBP uitdagingen die komen kijken bij innovaties binnen het onderwijs. Graag vertel ik hier meer over tijdens mijn Kennissessie.

AVG en Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

Zaal 3

De tijd dat persoonsgegevens alleen nog maar fysiek in het klaslokaal/collegezaal bleven liggen is al lange tijd voorbij. Dit komt door het gebruik van internet, nieuwe innovaties en applicaties die toenemend worden gebruikt binnen onderwijs. Ook zeker het social media gebruik door leerlingen/ studenten en leerkrachten zelf hebben hieraan bijgedragen. Doordat persoonsgegevens hierdoor makkelijker toegankelijk […]

MBO PO SO VO
MEER LEZEN