Investeer in communicatie met ouders voor meer overzicht en tijdsbesparing

Zaal 2

Middelbare scholen raken achter op het gebied van communicatie. E-mail, (nieuws)brieven, Whatsapp, papieren formulieren, kalenders op de website: het is voor ouders haast onmogelijk om nog overzicht te houden. Terwijl ze steeds sterkere verwachtingen hebben als het aankomt op hoe de school en mentoren met hen communiceren, en vice versa.

In deze sessie bespreek ik hoe diverse VO scholen hun communicatie hebben verbeterd door inzet van moderne communicatiemiddelen als een communicatie app en online schoolgids. Aan de hand van een case van Het 4e Gymnasium, zoomen we in op hoe de schooladministratie en mentoren/docenten tijd besparen, meer grip krijgen op communicatie en de ouderbetrokkenheid stimuleren.

VO