Elk kind verdient goed digitaal onderwijs! En dat begint bij de leraar!

Zaal 1

Waarom praten we over een curriculum voor digitale geletterdheid voor leerlingen met een mogelijk invoering in 2024 zonder leraren op te leiden? Taal en Rekenen geef je toch ook niet zonder bevoegdheid?

Omdat elk kind goed digitaal onderwijs verdient, heeft Edutrainers een eenvoudig programma en leerlijn ontwikkeld voor leraren! In deze tijd heb jij als leraar andere vaardigheden nodig om continuïteit van het lesgeven en leren te waarborgen. De leerlijn Digitale vaardigheden voor leraren is afgeleid van de Europese leerlijn: Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). Dit framework is opgeleverd in 2018 en ter beschikking gesteld aan alle Europese landen om naar de eigen nationale context te vertalen. Edutrainers heeft deze leerlijn vertaald naar de Nederlandse onderwijssituatie en laat zien hoe je kan werken aan jouw digitale didactische vaardigheden.

PO VO