AVG en Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

Zaal 3

De tijd dat persoonsgegevens alleen nog maar fysiek in het klaslokaal/collegezaal bleven liggen is al lange tijd voorbij. Dit komt door het gebruik van internet, nieuwe innovaties en applicaties die toenemend worden gebruikt binnen onderwijs. Ook zeker het social media gebruik door leerlingen/ studenten en leerkrachten zelf hebben hieraan bijgedragen. Doordat persoonsgegevens hierdoor makkelijker toegankelijk worden voor anderen zal altijd de vraag moeten worden gesteld hoe zich dit verhoudt tot de AVG en Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). In de Kennissessie wordt ingegaan op diverse IBP awareness-vergrotende technieken in (o.a. online leerlijn AVG voor onderwijs) waarmee alle leerkrachten/ docenten en ondersteunend personeel betrokken worden bij de IBP uitdagingen die komen kijken bij deze innovaties.

MBO PO SO VO