50 tinten rood en andere verleidingen van ICT in het onderwijs

Zaal 1

‘Daar waar je een leraar kunt vervangen door ICT moet je dat onmiddellijk doen,’ is een stelling die veelal tot veel verontwaardiging leidt. Natuurlijk niet! Leren is immers een sociaal proces dat valt of staat met betekenisvolle interactie. Kenmerken die we precies niet aan de computer toekennen. Toch besteden we steeds vaker een deel van het leren van onze leerlingen uit aan allerlei apparaten en algoritmen. Apparaten en algoritmen die het leren zouden moeten verrijken, maar het – door de manier waarop we ze inzetten – eerder in de weg zitten. Toch zijn er sterke aanwijzingen dat de inzet van technologie goed onderwijs kan verbeteren. Maar dat valt of staat bij de manier waarop die technologie wordt ingezet.

In deze lezing neemt Michel van Ast, docent, lerarenopleider en trainer, je mee langs zijn eigen zoektocht naar de effectieve inzet van ICT in het onderwijs. Met voorbeelden uit zijn eigen praktijk en uit die van anderen laat hij zien waar en hoe ICT kan bijdragen en wat er voor nodig is om de inzet van ICT in het onderwijs tot een succes te maken. En wat hem betreft begint dat met de vaststelling dat er 50 tinten rood zijn.

MBO PO SO VO